Výtvarný obor


Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla nabízí dětem možnost navštěvovat výtvarný obor jak  v Napajedlích, tak na detašovaných pracovištích v Halenkovicích, Spytihněvi a Topolné. Předměty výuky jsou: malba, kresba, keramika a práce s materiály. Cílem výuky je rozvoj prostorového a estetického cítění, rozvoj kreativity a fantazie, smyslového vnímání světa a vytváření pracovních návyků. Veškeré pomůcky a materiál do výuky zajišťuje ZUŠ R.Firkušného Napajedla. Součástí a zároveň zpestřením jsou návštěvy tématických výstav v muzeích a galeriích v průběhu školního roku. Výtvarný a grafický obor se aktivně zúčastňuje výstav a krajských i celostátních výtvarných soutěží, kde získal řadu ocenění. Dále obor spolupracuje s místními i okolními základními a mateřskými školami formou ukázkových hodin a výstav.

 

Pedagogové výtvarného oboru:

 

  • Jana Vaňáčová
  • MgA.Kristýna Lagová
  • Mgr. Emil Sláma

VOVOVOVOVOVO

VO   Výtvarné práce ze školních chodeb

VOVOVO