Strunné nástroje

Kytarakyta

V posledních letech se kytarové oddělení školy utěšeně rozrůstá jak do počtu žáků, tak do počtu různých vystoupení. Výuku kytary zde zajišťují pí. učitelka Hana Tomšů a p. učitel Jan Prokop. Vyučuje se především klasická hra na kytaru. Zároveň je položen kvalitní základ doprovodné hře, aby dítě ocenilo využitelnost tohoto nástroje v praxi.
Do výuky se dále zařazuje komorní hra, od 3. ročníku mají žáci možnost navštěvovat kytarový soubor či rockovou kapelu. Kytarové oddělení nabízí žákům uplatnění na různých úrovních a zanedbatelná také není finanční nenáročnost při pořizování nového nástroje.