Hudební nauka

Předmět hudební nauka shrnuje teoretické i praktické znalosti a dovednosti, potřebné jednak pro zvládnutí hry na hudební nástroje, jednak pro orientaci v hudebních dějinách i v hudební současnosti. Poskytuje také základy z hudebních disciplín jako je harmonie, kontrapumkt, formy atd. Aby bylo vyučování přitažlivé, vyžaduje to od pedagoga spoustu příprav a hlavně dobrých nápadů. V ZUŠ R. Firkušného vyučuje nauky paní učitelka Dáša Kaňovská. Na odloučených pracovištích: Pavla Turečková (Babice), Josef Mareček (Jalubí, Topolná), Petr Verbík (Spytihněv).

 

Učebna hudební nauky v ZUŠ

Je veselá, inspirativní, je v ní vidět, že paní učitelka Kaňovská připravuje pro děti přitažlivé vyučování. Letos začaly děti pracovat s novými sešity, do kterých mohou kreslit a psát, látka je zde jednoduše popsána.

Plány do budoucna: vedení školy chce pro další zefektivnění výuky pořídit interaktivní tabuli, která zintenzívní aktivní  podíl každého dítěte na vyučování a přinese nové možnosti vyučovacích prostředků, které učitel může používat.


HNHN


V posledních předprázdninových hudebních naukách jsme soutěžili v nejrůznějších hudebních znalostech, dovednostech, křížovkách a luštěnkách s hudební tématikou.
Své uši a dobrý sluch si děti procvičili na ukázkách zvuků a hud.nástrojů.
Tyto nejrůznější zábavné hry s dětma dělámé průběžně po celý školní rok,ale tentokrát jsme jim věnovali celé vyučovací hodiny. Myslím, že jsme se všichni dobře pobavili
a tak se rozloučili na prázdniny. Samozřejmě jsme zpívali nejrůznější táborové
a prázdninové písničky z našich oblíbených zpěvníků.
Všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se na ně těšit zase v září !

Dáša Kaňovská učitelka hudební nauky v Napajedlích


Hudební nauka
Hudební nauka
Hudební nauka
Hudební nauka