Flétnový soubor

Soubory zobcových fléten působí v naší škole dva. Jeden jako soubor v rámci učebních osnov povinný pro všechny žáky na zobcovou flétnu od 3. ročníku.
Druhý soubor je výběrový a jeho výuka probíhá jako komorní hra.
Na veřejných akcích vystupuje pod názvem Flétnové kvarteto ZUŠ R. Firkušného Napajedla.
Toto kvarteto ( podle potřeby i v rozšířené verzi ) se aktivně podílí na akcích školy i na místním kulturním dění ( např. několik ročníků Svatováclavských večerů, v poslední době dvojí účinkování na Svatováclavských koncertech ( v roce 2004 a 2005 ) ve spolupráci s profesionálními hudebníky z Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

 

Školní kolo komorní hry s převahou dechových nástrojů - 9. 2. 2007

Proběhlo opravdu velmi komorně. Zúčastnilo se jej kvinteto děvčat pod vedením p. uč. Petra Verbíka - čtyři zobcové flétnistky ve spolupráci s klavíristkou. Děvčata předvedla velmi dobrý výkon v rámci bodového hodnocení pro 1. místo s postupem do okresního kola. Přejeme jim úspěšné vystoupení ve Zlíně (14. 2.) a snad budou mít v příštích letech větší kokurenci ve školním kole.

 

Okresní kolo komorní hry s převahou dechových nástrojů - 14. 2. 2007

Kvarteto zobcových fléten s klavírem ve složení: Pavla Polášková, Vendula Mlýnková, Kateřina Polášková, Veronika Lišková - flétny, Barbora Macíková       - klavír získalo 1. místo s postupem do krajského kola.

 

 

Krajské kolo komorní hry as převahou dechových nástrojů - 13. 3. 2007

Konalo se v Malenovicích a kvarteto získalo 2. misto. GRATULUJEME !!!

 

Komorní soubor zobcových fléten byl přítomen při otvírání Moravy

Pan učitel Verbík vystoupil se svými flétnistkami na jezu ve Spytihněvi. Přestože foukal silný protivítr, dařilo se jim loudit libé tóny k potěše všech naslouchajících a přispět tak ke každoroční slavnosti otvírání sezóny na řece Moravě - 1. 5. 2007. Stalo se tak na žádostí pí. Vojtíkové, starostky obce Spytihněv.