Školní rok 2006/2007

Hudební oddělení

Příjmení, jméno Vyučovaný nástroj
Davidová Veronika klavír
Hanáčková Lenka PHV, housle, keyboard
Hanáčková Eva zpěv
Horváth Jiří klarinet, zobcová flétna
Kaňovská Dagmar housle, HN, pěvecký sbor, komorní hra
Květáková Lenka klavír, HN
Kosová Iva klavír
Kunert Alexandr zobcová flétna, keyboard, bicí nástroje,
žesťové nástroje
Maňas Václav klarinet, zobcová flétna, saxofon
Mareček Josef housle, viola, violoncello, kontrabas, cimbál, keyboard, souborová hra, HN
Prokop Jan kytara, klavír, keyboard, zobcová flétna, kytarový soubor
Strašáková Petra akordeon, keyboard, akordeonový soubor, HN
Tomšů Hana  kytara, keyboard, klavír, souborová hra
Turečková Pavla akordeon, keyboard, zobcová flétna, klavír, HN
Verbík Petr zobcová flétna, příčná flétna, keyboard, klavír, komorní hra, flétnový soubor
Žáková Věra akordeon

 

Výtvarné oddělení

Příjmení, jméno Vyučovaný předmět
Mgr. Lagová Kristýna počítačová grafika, digitální fotografie, plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba
Mgr. Sláma Emil plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba
Jana Vaňáčová plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba

 

Literárně-dramatické oddělení  

Příjmení, jméno
Vyučovaný předmět
Karel Štefl dramatická průprava