Plán akcí

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

 

Upozornění - další, podrobnější informace, najdete na Hudební obor - Informace nebo Výtvarný obor - Informace.

 

SEZNAM ABSOLVENTŮ  - hudební obor 

 1. Hrdinová Mariana, housle - pí. uč. Hanáčková
 2. Hanáčková Petra, housle - pí. uč. Kaňovská
 3. Kolajová Barbora, housle, II. stupeň - pí. uč. Kaňovská
 4. Šamša Petr, akordeon - pí. uč. Žáková
 5. Košař Stanislav, akordeon - pí. uč. Žáková
 6. Kovalčíková Veronika, akordeon - pí. uč. Strašáková
 7. Jurča Pavel, akordeon - pí. uč. Žáková
 8. Patočka Tomáš, akordeon - pí. uč. Strašáková
 9. Vendolský Zdeněk, akordeon - pí. uč. Strašáková
 10. Kříčková Zuzana, keyboard - pí. uč. Strašáková
 11. Boráková Eliška, klavír - pí. uč. Kosová
 12. Daníčková Radka, klavír - pí. uč. Květáková
 13. Kurová Lucie, klavír - pí. uč. Květáková
 14. Hrabák Tomáš, klavír - pí. uč. Květáková
 15. Pavelková Veronika, klavír - p. uč. Verbík
 16. Košábková Lucie, klavír - pí. uč. Davidová
 17. Pokorná Pavla, zobcová flétna - p. uč. Maňas
 18. Kadlečková Marie, altová zobc. flétna - p. uč Maňas
 19. Slouka David, klarinet, II. stupeň - p. uč. Maňas
 20. Bičan Adam, klarinet - p.uč. Maňas
 21. Goišová Veronika, saxofon, II. stupeň - p. uč. Maňas
 22. Strašák Adam, saxofon - p. uč. Maňas
 23. Gregorová Kateřina, altová zobc. flétna - p. uč. Kunert
 24. Kaňovská Daniela, zobcová flétna - p. uč. Kunert
Není-li uvedeno jinak, jsou žáci absolventy I. stupně.                                      

 

SEZNAM ABSOLVENTŮ - výtvarný obor
 1. Cigošová Alena
 2. Tranová Hana
 3. Vránová Renata
 4. Benešová MIchaela
 5. Krajča Petr
 6. Kudláčková Karolína
 7. Langerová Tereza
 8. Tureček Ondřej
 9. Urbanová Lenka
 10. Čevorová Luisa
 11. Ježíšková Iva
 12. Zelíková Kristýna
 13. Cziroková Renata
 14. Foltýnová Karolína
 15. Cekotová Barbora

 

Září

  4. 9.  Začátek školního roku

  7. 9.  Informativní schůzka s rodiči dětí PHV, LDO

16. 9.  Dopolední sobotní soustředění táborového orchestru CIRKUS MUZIKA,

           odpolední zkouška MAKOVÉ

20. 9.  Tři výchovné koncerty pro MŠ Napajedla, Pohořelice, Halenkovice,

           Žlutava, Komárov a Babice - viz fotogalerie

22. 9.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1

           13. 00 hod. - vystoupení cimbálové muziky MAKOVÁ pro významné hosty

           16. 00 hod. - koncert táborového orchestru CIRKUS MUZIKA

            - viz fotogalerie

            Výstava výtvarného oboru

23. 9.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2

           10. 00 - 15. 00 hod. navštívila školu řada pamětníků, občanů Napajedel

            a dalších hostů

27. 9.  Komorní hra zobcových fléten pod vedením p. učitele Verbíka 

           vystoupí na SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTECH 

           (nekonalo se pro nemoc) 

27. 9.  Pracovní návštěva ( p. řed. Sláma, učitelky Hanáčková, Kaňovská, 

           Strašáková ) v ZUŠ Police nad Metují

 

Říjen                                                           

 7. 10. Vystoupení na MěÚ - setkání šedesátníků (pí. uč. E. Hanáčková zpěv,

           pí. uč. L. Květáková klávesy)

12.10. Zasedání Okresní umělecké rady  v ZUŠ R. Firkušného

 

Listopad

 6. 11. -  16. 11  PODZIMNÍ BESÍDKY všech tříd vyučovaných hudebních 

                          nástrojů, výstava VO na chodbách školy

10.11.  Vystoupení na vernisáži v napajedelském muzeu - 120. výročí hřebčína

13.11.  Podzimní besídka pro důchodce - Domov důchodců, Husova ulice

20.11.  Podzimní besídka pro důchodce - DPS Na Kapli

22.11   Školní kolo keyboardové soutěže

30.11.  Koledování u městského vánočního stromu: "Zpěváček", "Maková",

           "Makovička", děti z PHV. Současně bude probíhat na MěÚ výstava VO.

 

Prosinec

 1. 12.  Krajské kolo keyboardové soutěže

10.12.  Vystoupení ve spolupráci se ZŠ Halenkovice u vánočního stromu

13.12.  VÁNOČNÍ KONCERT A VÝSTAVA, 17.00 hod., KLÁŠTERNÍ KAPLE

15.12.  Vystoupení ve spolupráci s MŠ a obecním úřadem na Komárově

            Vystoupení k příležitosti otevření nové tělocvičny II.ZŠ Napajedla

            - CM Maková

19. 12.  Vánoční besídka v ZŠ Babice

 

Leden

15. 1.  Studenti Konzervatoře P.J. Vejvanovského Kroměříž: klavírní a houslová

           předehrávka pro žáky hudební nauky

15. , 25. 1. Přijímací zkoušky na SUPŠ v Uh. Hradišti - podrobněji viz Výtvarný

                  obor - Informace

23. 1.  Studenti kroměřížské konzervatoře: přehrávka pro žáky HN - viola, klavír

24. 1.   Setkání s hudbou - pocta Rudolfu Firkušnému, Klášterní kaple, 18.00 h.

            Prof. Z.Hubáček a jeho žáci, Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž,

            VI. ročník

 

Únor

 9. 2.    Školní kolo komorní hry s převahou dechových nástrojů

14. 2.   Okresní kolo ve Zlíně - účast, porota - p. uč. Verbík

15. 2.   Přehrávka studenta AMU Praha - Adam Novák, housle - pro žáky HN

22., 23. 2.   Školní kolo komorní hry s převahou smyčcových nástrojů

26. 2.  Jarní prázdniny - výtvarná akce pro děti

 

Březen

 7. 3.    Okresní kolo v komorní hře smyčcových nástrojů - organizace (Klášterní

            kaple), výstava VO na chodbách školy

 8. 3.    Přehrávka studentů Konzervatoře P.J.Vejvanovského pro HN (viola,

            housle)

13. 3.   Přehrávka studentů Konzervatoře v Ostravě (hoboj, klavír)

13. 3.   Krajské kolo národní soutěže komorních souborů dechových nástrojů

            v Malenovicích - účast flétnového kvarteta s klavírem, p. uč. Verbík

17. 3.   Zájezd VO na výstavu děl Vincenta van Gogha do Budapešti,

            pí.uč. Lagová

19. 3  - 30. 3.  JARNÍ BESÍDKY všech tříd vyučovaných hudebních nástrojů,

                        výstava VO na chodbách školy

25. 3.   Slavíček v Babicích (CM Maková)

31. 3.    Zájezd na PRODANOU NEVĚSTU B. Smetany do Brna (informace viz

             Hudební obor - Informace)

 

Duben

  3. 4.    Soutěžní besídka v komorní hře smyčc. nástrojů (pí. uč. Kaňovská)

             (viz fotogalerie)

  4. 4.    Besídka velikonoční pro DD Husova ul.

             Besídka velikonoční pro DPS Na Kapli

25. 4.    I. ABSOLVENTSKÝ  KONCERT  A  VÝSTAVA, Klášterní kaple, 17.00

 

 

Květen

 1. 5.     Otvírání Baťova kanálu Spytihněv - vystoupení, p. uč. Verbík

 2. 5.     II. ABSOLVENTSKÝ  KONCERT  A  VÝSTAVA, Klášterní kaple, 17.00

             Zpívání u pomníku padlých - Kalvárie 15. 30

                                                         - náměstí 16. 00 (pí. uč. E. Hanáčková)

             Hudební návštěva v MŠ Napajedla (pí. uč. Jančová, Strašáková,

                                                                                 Hanáčková)

 3. 5.     Hudební návštěva v MŠ Halenkovice

             Hudební návštěva v MŠ Napajedla (pí. uč. Jančová, Strašáková,

                                                                                 Hanáčková)

 4. 5.     Hudební návštěva v MŠ Žlutava ( pí. uč. Květáková, Tomšů)

 5. 5.     Hudební návštěva v MŠ Komárov ( pí. uč. Kaňovská a žáci )

10. 5.    Koncert maminkám - účast na akci ZŠ Babice

             Vystoupení na II. ZŠ - kom. hra, pí. uč. Kaňovská

11. 5.    Školení učitelů - pracovní výjezd do ZŠ Opava

16. 5.    Koncerty pro mateřské školy - 3x

 

28. 5. - 1. 6. Přijímací pohovor pro děti do přípravné hudební výchovy

                    13.00 - 17.00 hod.

 

Červen

 4. - 5. 6.  Přijímací zkoušky - výtvarný obor

 6. 6.        Pěvecký koncert v Klášterní kapli, 17.00 hod., výstava absolventů

 4. - 8. 6.  Postupové zkoušky

 8. 6.         Prezentace na akci DEN SE ZLÍNSKÝM DENÍKEM,nám. TGM

15. 6.        Vystoupení na Akademii v Halenkovicích

15. - 17. 6.  Pracovní výjezd učitelů a ostatních pracovníků na místo konání

                   Hudebního tábora

27. 6.     Slavnostní vyřazení absolventů výtvarného i hudebního oboru

 

Červenec

15. 6. - 22. 6. HUDEBNÍ  TÁBOR " HLEDÁ SE UFO !"

21. 6.            Vystoupení pro Domov důchodců Moravany v rámci tábora

                     (Strašáková, Hanáčková)