Informace

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

 

ČERVEN 2007

ZVEME VÁS NA SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU, KTERÉ SE KONÁ 27.ČERVNA 2007 V 16:00 V PROSTORECH KLÁŠTERNÍ KAPLE. VYŘAZENÍ BUDE DOPROVÁZET VÝSTAVA ŽÁKŮ, KTEŘÍ BYLI PŘIJATI NA STŘEDNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU.

..... 

Ve dnech 7. - 28.6. proběhne v ZŠ Topolná výstava nazvaná CESTA DO HISTORIE (obrazy ze života středověkého). Srdečně zvou žáci výtvarného oboru a p.uč. Lagová.

.....

ŽÁCI GRAFICKÉHO OBORU ZUŠ R.FIRKUŠNÉHO NAPAJEDLA OCENĚNI

NA VÝTVARNÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI!!!

Ve školním roce 2006/2007 se žáci grafického oboru zúčastnili XII. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže nazvané "Hudba a já". Do soutěže přišlo 4000 prací. Z deseti prací zaslaných naší školou bylo oceněny čtyři práce. Autory jsou: David Pecha , Ondřej Křejčiřík, Barbora Cekotová a Lukáš Petřík. Tito se zúčastní slavnostní vernisáže výstavy a předání cen, které proběhne dne 11. června 2007 v Praze. Této vernisáže se zúčastní i členové poroty -  známé osobnosti jako např. Adolf Born, Naďa Konvalinková, Pavel Šporcl. Srdečně gratuluji!                                                                            

p.uč. Lagová

Některé z oceněných prací:

hudbadave.jpg David Pecha "Heavy metal"

Opera.jpg Ondřej Krejčiřík "Opera"

..... 

OCENĚNÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU V NÁRODNÍ SOUTĚŽI

"KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK"

V tomto školním roce se konala národní výtvarná soutěž s názvem "Kouzelný svět loutek". Za naši školu byly poslány  jednak loutky, které vytvořil kolektiv pod vedením p.uč. Vaňáčové, tak i soubor plošných loutek žáků p.uč. Lagové. Celkem bylo zasláno osm loutek. Všechny zaslané práce byly v této soutěži oceněny! Žákům gratulujeme!

některé z oceněných prací:

loutka007uprava.jpg

loutka011uprava.jpg

..... 

 6. 6.  Absolventská výstava III

..... 

4. - 5. Přijímací zkoušky do VO, 15.00 - 16.30 hod.

 

KVĚTEN 2007

Výtvarný obor se zúčastnil dvoudenního výletu do Polska po stopách UNESCA. Navštívili jsme Wadovice, Kalvárii Zabrzedowskych, Krakow - kde jsme shlédli vzácný obraz Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci a solné doly Wieliczka.                                                                          

p.uč.Lagová

.....

2. 5.  Absolventská výstava II

DUBEN 2007

25. 4. Absolventská výstava I 

BŘEZEN 2007

budapesttext.jpg  

   budapest1.jpg   budapest2.jpg

   budapest15.jpg  budapest16.jpg  budapest14.jpg

   budapest4.jpg  budapest6.jpg
   Návštěva Budapešti 17.3.2007

   budapest5.jpg  budapest10.jpg

ÚNOR 2007

26. 2. Jarní prázdniny - výtvarka pro děti

LEDEN 2007

Příprava výtvarné podoby diplomů a pamětních listů pro okresní soutěž komorní hry s převahou smyčccových nástrojů - pí. uč. K.Lagová

..... 

15. 1.   První kolo přijímacích zkoušek na SUPŠ v Uherském Hradišti

24. 1.   Druhé kolo přijímacích zkoušek na SUPŠ v Uherském Hradišti

            Výsledky viz níže.

..... 

Nové výstavy v prostorách školy - probíhají periodicky během celého školního roku

..... 

Úspěchy žáků ZUŠ R.Firkušného Napajedla při talentových zkouškách na střední umělecké školy
Ve dnech 15. a 24. ledna 2007 se konaly přijímací zkoušky na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti - státní školu s dlouholetou tradicí, která byla založena již v první polovině 20. století podnikatelem Tomášem Baťou. V české republice je spolu s pražskou Střední průmyslovou školou grafickou považována za velmi prestižní školu uměleckého zaměření. Jejím cílem je propojit umění s každodenním životem, to znamená vytvářet věci esteticky a umělecky hodnotné, avšak také užitné.   
Ze ZUŠ R.Firkušného Napajedla, kde se tito žáci systematicky připravovali, se talentových zkoušek zúčastnilo osm uchazečů. V prvním kole, které se skládalo z ukázky domácích prací, kresby portrétu, modelování antické hlavy a malby figurální kompozice, si naši žáci vedli velmi dobře: umístili se v první polovině bodového hodnocení. Do druhého kola se probojovalo všech osm, z nichž Barbora Cekotová se umístila na krásném druhém místě v celkovém bodovém ohodnocení všech zúčastněných a na prvním místě grafického oboru, na který byla po závěrečném druhém kole přijata.
 Ve druhém kole, kde žáci zpracovávali úkoly z oboru, o který měli zájem,  uspělo opět všech osm uchazečů ZUŠ R.Firkušného Napajedla. Jsou to:

  1. Barbora Cekotová  - obor propagační grafika
  2. Renata Cziroková  - obor oděv
  3. Luisa Čevorová - obor design
  4. Karolína Foltýnová – obor design
  5. Lucie Kaňovská - obor propagační malba
  6. Karolína Kudláčková - obor keramika
  7. Pavlína Rozsypalová - obor obuv
  8. Renata Vránová - obor propagační malba

Všem zmíněným srdečně gratuluji!
p.uč. Kristýna Lagová
výtvarný obor

PROSINEC 2007

13.12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA  A  KONCERT, Klášterní kaple, prostory školy

..... 

 4. 12. Výstava v ZŠ Topolná (do ledna 2007)

LISTOPAD 2007

Výstavy v prostorách ZUŠ spolu s besídkami HO

..... 

30.11. Vánoční výstava v prostorách MěÚ

..... 

Příprava výtvarné podoby diplomů a pamětních listů pro keyboardovou soutěž hudebního oboru - pí. uč. K.Lagová 

ZÁŘÍ 2007

23.9.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2

           Zájemci si prohlédli výstavky na školních chodbách a třídy VO

..... 

22.9.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1

           - výstava prací žáků výtvarného oboru na téma "CIRKUS"

.....

4.9.   Začátek školního roku