Přípravné oddělení

Přípravná hudební výchova

Je určena začínajícím hudebníkům. Vyučování probíhá hravou a nenásilnou formou odpovídající věku dětí.

 1. pololetí

2 vyučovací lekce: rozvíjení hudebních předpokladů (rytmus, intonace, zpěv ….), základy notopisu, vlastnosti tónů atd.

 2. pololetí 1 vyučovací lekce: pokračování v prohlubování muzikantských dovedností a teoretických znalostí.
 

 

Přípravná nástrojová instruktáž

Začíná až ve 2. pololetí, kdy jsou děti seznámeny se základy hudební nauky a jejich rytmické i intonační schopnosti se rozvíjejí.

Probíhá ve skupinkách po 2 – 4 dětech. Děti se učí  správnému zacházení s nástrojem a základům hry na nástroj. Projevují se jejich předpoklady pro hru na zvolený nástroj.

Na konci školního roku vykonají postupovou zkoušku do 1. ročníku.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PHV - přípravná hudební výchova ve školním roce 2006/2007

se koná každou středu od 13. 05 hod. do 14. 40 hod. v učebně č. 204 ( hudební nauka ) nebo v sále školy - č. 303. Děti si nosí papuče, notový sešit, psací potřeby. Nepřítomnost se omlouvá písemně nebo telefonicky.

 

VYSTOUPENÍ U NAPAJEDELSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU 30.11.2006

Děti z PHV vystoupily na této tradiční předvánoční akci. Zazpívaly několik písniček s vánoční tématikou.

 

PRŮBĚH  VYUČOVÁNÍ  OD  ÚNORA  2007

Děti budou mít přípravnou hudební výchovu ve středu od 13. 05 do 13.50 hod., dále bude probíhat skupinová výuka (2 - 3 žáci) přípravné nástrojové instruktáže. V lednu děti seznámím s jejich učiteli, kteří si domluví první vyučovací hodinu. Podle potřeby můžete s nimi rozvrh konzultovat, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Vystoupení na Pěveckém koncertě - 6. 6. v 17.00 hod., Klášterní kaple

Děti předvedly pohybové, rytmické i dramatické ztvárnění lidových písní a říkadel. Zpívaly sólově i sborově. Všem zúčastněným patří pochvala!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Postupové zkoušky do 1. ročníku

Budou probíhat v týdnu od 4. do 8. 6. Každý učitel hudebního nástroje dítěti sdělí co bude u zkoušky hrát, v který den a hodinu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslední kolektivní vyučování PHV bude v tomto školním roce 27. 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

V novém školním roce 2007/2008 se dostavte k domluvě rozvrhu nejlépe ihned na začáteku školního roku od 9.00 do 16.00 hod. nebo každý následující den od 13.00 do 17.00 hod.

Upozornění: z důvodu personálních změn se na začátku roku může dětem změnit učitel; dále někteří učitelé učí v naší škole jen některé dny v týdnu,je lépe domluvit se nejdříve telefonicky: 577942257, 577941077PHVPHVPHV